Algemene info

 

Het bestuur van de Bildtse Tennis Club bestaat uit vijf leden;

  • Voorzitter: Theo Timmermans
  • Penningmeester: Bauke Hofman
  • Secretaris: Stien Swart
  • Voorzitter KC: Peter Wadman
  • Voorzitter TC: Boudewijn Brakelé

Bestuursleden worden in principé aangenomen voor een periode van vier jaar.

 

Het bestuur is te bereiken via de mail op e-mailadres bestuur@bildtsetc.nl. Kijk voor verdere contactgegevens bij het kopje “Contactgegevens”.

 

In de jaarvergadering worden ieder jaarpunten naar voren gebracht waarvoor de leden moeten instemmen. Vaste elementen zijn;

 

  • Contributieaanpassingen
  • Wijziging bestuurs- en commissieleden
  • Financiële overzichten (Balans begin/eind kalenderjaar, Begroting nieuwe kalenderjaar, Resultatenrekening afgelopen jaar

 

Voor de controle van de financiële stukken is een Kascommissie. Deze commissie bestond in 2019 uit Cor Hofman en Siem Willem van Steinvoorn, Dirk Giesing was reserve. Voor 2020 wordt de controle uitgevoerd door Cor Hofman en Siem Willem van Steinvoorn. Hieke Joostema is reserve.Tijdens de jaarvergadering zal er een nieuwe reserve benoemd worden.